U našoj biblioteci:

Strategija održivog razvoja
opštine Prijepolje 2005-2009.

Download PDF(245KB)

Proces izrade Strategije lokalnog održivog razvoja započeo je u decembru 2003. godine nakon potpisivanja sporazuma između Skupštine opštine i UNDP-a.  Prema odredbama Sporazuma o saradnji, predviđen je zajednički rad predstavnika Opštine Prijepolje i lokalne zajednice na izradi nacrta strategije, s ciljem da bolje odgovori potrebama stanovnika. 

Vizija
Do kraja 2009. godine, Prijepolje treba da postane opština koja se skladno razvija na način usklađen sa interesima životne sredine, sa dinamičnom privredom zasnovanom na znanju, sa prijatnim društvenim i kulturnim okruženjem, orijentisanim na održiv razvoj, i da se dokaže kao vodeća opština u Jugozapadnoj Srbiji u sprovođenju Lokalne Agende 21. Prijepolje treba da se reorganizuje kao poslovni, turistički i obrazovno-kulturni centar pod-regiona Polimlje sa visoko razvijenim kapacitetima za proizvodnju i privlačenje investicija. Građansko društvo treba da bude aktivno uključeno u process odlučivanja, što omogućava da se njegovo mišljenje uzme u obzir u procesu odlučivanja i da se stvori komunikacija između opštinske uprave i građana.
Prijepolje postaje opština u kojoj opšti prosperitet i dohodak građana svake godine beleži kontinuiran rast.

Misija
Ostvarenje većeg stepena društvene pravde kroz jačanje partnerstva između organa lokalne samouprave, poslovnog sektora i građanskog društva putem učešća u sprovođenju strategije.t