U našoj biblioteci:

Opšti poslovi

Opšta služba zadužena je za knjigovodstveno-finansijske i administrativne poslove, izradu periodičnih obračuna, izveštaja i završnog računa, obračun ličnih dohodaka i drugih primanja radnika.

t