U našoj biblioteci:

Služba za razvoj

Služba za razvoj,  matične poslove, kulturno obrazovnu i izdavačku delatnost

Od 1961. godine Biblioteka je matična za sve biblioteke na području opštine Prijepolje. U skladu sa Zakonom o bibliotečkoj delatnosti matične funkcije podrazumevaju vođenje registra biblioteka, vođenje kataloga bibliotečke građe, pružanje stručne pomoći bibliotekama, nadzor nad stručnim radom, staranje o usavršavanju kadrova za obavljanje bibliotečke delatnosti, praćenje i proučavanje stanja, potreba i uslova rada u bibliotečkoj delatnosti i predlaganje mera za unapređivanje bibliotečke delatnosti i njihovo sprovođenje.

Organizovanjem raznovrsnih kulturno-obrazovnih i informativnih programa Biblioteka nastoji da opravda naziv kulturnog središta grada. Programski sadržaji usmereni na popularisanje knjige i čitanja namenjeni su širokoj publici i ogledaju se u organizovanju književnih manifestacija, tribina i razgovora, interaktivnih programa, raspisivanju literarnih konkursa... Tradicionalno, Biblioteka je organizator Opštinske smotre recitatora i kulturno naučne manifestacije Slovo sa Lima koja se realizuje u saradnji sa Međurepubličkom zajednicom za kulturno prosvjetnu djelatnost iz Pljevalja.t