U našoj biblioteci:

Zavičajno odeljenje

Zavičajni  fond čine knjige, časopisi, novine i ostali štampani i na drugi način umnoženi materijal, a sadrži izvore za poznavanje prijepoljskog (mileševskog) kraja, njegovih prirodnih odlika, stanovništva, prošlosti, kulture, privrede, ličnosti. Predstavlja najvažniju i najdostupniju bazu podataka o lokalnoj sredini i važnu sponu sa njom. Svaki novinski članak, fotografija, magistarski rad, doktorska teza, plakat, katalog, rukopis, geografska karta, đački list, kaseta, službeni akt, pozivnica...mogu pružiti zanimljiv i koristan podatak.

Zavičajni fond  se formirao retroaktivnom nabavkom kroz saradnju sa drugim institucijama i arhivima, građanima, naučnim i javnim radnicima, štamparijama, istraživanjem bibliografija i sl. kao i tekućom nabavkom svih novoizdatih publikacija, časopisa, novina, audio i video građe, klipinga, fotografija, plakata, geografskih karata, i drugog materijala koji po standardima pripada zavičajnom fondu.
Pored  retrospektivno i redovno pribavljene monografske građe, u zavičajnom fondu se nalazi jedan legat i dve  poklon zbirke

Legat  arhitekte Olivera Minića  je preuzet 9. oktobra 1981. godine. Njegovim testamentom Biblioteci su zaveštane sve knjige, osim onih za koje je bila zainteresovana Narodna biblioteka Srbije, zatim očev štafelaj, očeve slike Autoportret i Pejzaž Zlatara. Sve pod imenom Dar slikara i arhitekte Milana S. Minića biblioteci u Prijepolju, rodnom mestu Milana S. Minića.
 Leget se sastoji od 664 inventarske jedinice: 515 knjiga (nekompletna edicija Srpske književne zadruge od 1893. do 1940. godine i druge), 106 godišta časopisa Srpski književni glasnik 1921-1940, Arhitektura i urbanizam 1960-1971, Urbnizam Beograda 1969-1978, Zbornik radova Arhitektonskog fakulteta 1953-1967 i 43 druge jedinice (urbanistički planovi Prijepolja i Nove Varoši, skice i drugo).

Štampa je značajan i autentičan izvor informacija o ovom kraju. Od 1. februara 1932. godine izlazio je list Sandžak. Do 1938. godine menjao je nazive u Raška, Novi Sandžak. Od 1. marta 1952. godine izlazi  list Glas Polimlja, kasnije Polimlje.

Knjižni fondovi zavičajnog odeljenja broje oko 1600 primeraka monografskih publikacija i još toliko različitih dugih inventarisanih jedinica. Celokupan fond je obrađen u BIBLIO programu.

U okviru Biblioteke kao posebne celine čuvaju se i poklon zbirke knjiga Miodraga Dragiše Radovića (750 inventarskih jedinica) i  Muhameda Čelebića (105 inventarskih jedinica).

Fond se koristi samo u prostorijama Biblioteke, a omogućeno je fotokopiranje i skeniranje građe.t