U našoj biblioteci:

Stručne knjige

Fond Odeljenja stručne knjige broji oko 12 000 knjiga iz svih naučnih oblasti. U okviru ovog odeljenja nalazi se i bogata zbirka referensne građe.
Da bi ostvarila  potporu obrazovnim institucijama, javnom, privatnom i civilnom sektoru Biblioteka nastoji da svoj fond popuni odabranom literaturom iz različitih predmetnih oblasti. Fond Odeljenja stručne knjige je jednim delom u slobodnom pristupu (filozofija, psihologija, religija, ekonomija, menadžment, medicina i umetnost), dok je literatura iz oblasti lingvistike, književne kritike, društvenih nauka, prava, matematike, prirodnih nauka, primenjenih nauka i tehnike usled nedostatka prostora smeštena u magacinski prostor. Građa je raspoređena po UDK.
Čitaonica Odeljenja stručne knjige raspolaže sa 13 čitalačkih mesta smeštenih u okviru Opšteg odeljenja.t