U našoj biblioteci:

TRIBINA CREATIVE COMMONS - KREATIVNOST I DRUŠTVO ZNANJA

26-Apr-2014


creative.jpg

U ponedeljak, 12. maja 2014. godine, od 14.00 do 15.00, u saradnji Vikimedije Srbije i Biblioteke „Vuk Karadžić“ Prijepolje, u prostorijama Biblioteke održaće se tribina:

CREATIVE COMMONS – KREATIVNOST I DRUŠTVO ZNANJA

Fokus tribine je predstavljanje otvorenih međunarodnih pravnih standarda – Creative Commons licenci i značaja ovih javnih i besplatnih standarda u procesu unapređenja transparentnosti, promocije i protoka kreativnih (naučnih, obrazovnih, umetničkih, medijskih) sadržaja u savremenom svetu.
U okviru tribine biće demonstriran postupak licenciranja, razmene i korišćenja sadržaja licenciranih Creative Commons licencama, kao uvod u raspravu o intelektualnoj svojini i otvorenim oblicima intelektualne interakcije u digitalnim uslovima.

Pozdravna reč: Sadija Hodžić, v.d. direktora Biblioteke „Vuk Karadžić“ Prijepolje
Govori: Nevenka Antić, Creative Commons Serbia Legal Project Lead

Nacionalne Creative Commons (CC) licence su, po pravilima međunarodnopravne CC procedure, međunarodno priznate 2007. godine, kada su zvanično postale sastavni deo sistema CC licenciranja. Na ovaj način, obezbeđeno je važenje nacionalnih licenci u celom svetu, a autorima i nosiocima prava iz Srbije omogućeno besplatno licenciranje dela pod odgovarajućim unapred izabranim uslovima.
Detaljnije informacije o projektu nalaze se na veb sajtu Creative Commons Srbije.

Vikimedija Srbije je nezavisno nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi razvoja slobodnog znanja. Udruženje je zvanični nacionalni partner Zadužbine Vikimedija i Creative Commons.
t0.02