У библиотеци:

Новине и часописи у Библиотеци

Политика

Излази дневно

Данас

Излази дневно

Полимље

Излази недељно

НИН

Излази недељно
12. јул 2018.
ВРЕМЕ

Излази недељно
12. јул 2018.
ПОЉОПРИВРЕДНИК

Излази двонедељно
5. јул 2018НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

Излази месечно
Јул 2018.
ПЛАНЕТА

Излази двомесечно
Јул-август 2018.
ЕЛЕМЕНТИ

Излази двомесечно
Децембар 2017БЕОГРАДСКИ КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС

Излази тромесечно
Пролеће-лето 2018.
ЧИТАЛИШТЕ

Излази полугодишње
Maj 2018.
СВЕСКЕ

Излази тромесечно
Јун 2018.БАЗАР

Излази двонедељно
29. јун 2018.
Harper’s Bazaar

Излази месечно
Јул 2018.
Cosmopolitan

Излази месечно
Јул 2018.МОЈ СТАН

Излази месечно
Јун-август 2018.
БИЉЕ И ЗДРАВЉЕ

Излази сваког другог петка
Јул 2018.
МАГИЧНО БИЉЕ

Излази месечно
Јул 2018.


l
ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК

Излази недељно
29. јун 2018
МАЛИ ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК

Излази недељно
1. јул 2018.
НЕВЕН

Излази месечно
Јун 2018.СЕНСА

Излази месечно
Јул 2018.

t